Der er mulighed for køb af fisk direkte fra dambruget.

Vi sælger regnbueørred, kildeørred og guldørred.

Det vil variere i løbet af året om alle fisk er tilgængelige lige som størrelsen vil variere.

 

Der er mulighed for at købe fra 10 kg og opefter.

Ønsker man levende fisk til egen sø, kan men leje en trailer med bassin og ilt til transporten.

 

Regnbueørred      65 kr.   pr. kg

Kildeørred             70 kr.    pr. kg

Guldørred              70 kr.  pr. kg

Ønsker man over 100 kg fisk gives det 10% i rabat.

Leje af trailer 250 kr. inkl. Ilt til transport.

Husk at slukke for ilten efter aflæsning ellers koster en opfyldning 600 kr.

SALG AF FISK